Egina FPSO Total

Egina er et 330 meter langt produksjonsskip som opererer utenfor kysten av Nigeria. Det jobber 180 personer om bord til enhver tid og kjøkkenet er i drift hele døgnet. FP System Design AS har montert brannslokkesystem som beskytter varmt kokeutstyr, avtrekkshetter og tilhørende ventilasjonskanaler. Vår montasje av slokkesystemet ble gjort på Samsung Heavy Industries Shipyard […]

Les mer

Goliat FPSO ENI Offshore / Statoil

Goliat er en flytende sylindrisk produksjonsenhet som opererer på Goliat-feltet i Barentshavet utenfor Hammerfest. Det jobber 120 personer om bord til enhver tid og kjøkkenet er i drift hele døgnet. FP System Design AS har montert brannslokkesystem som beskytter varmt kokeutstyr, avtrekkshetter og tilhørende ventilasjonskanaler. Vår montasje av slokkesystemet ble gjort på Hyundai Heavy Industries […]

Les mer

Skum

Skum benyttes først og fremst til slokking av B-branner(brennbare væsker), men egenskapene til å fukte gjør skum også svært godt egnet for slokking av A-branner(faste materialer) …

Les mer

Safeguard – wet chemical slokkesystem

SafeGuard er et slokkesystem som er designet for beskyttelse av brann i kjøkkenutstyr, avtrekkshetter og ventilasjonskanaler. SafeGuard slokkesystem bruker Guardex slokkemiddel spesielt tilvirket for dette formålet. Slokkesystemet leveres med manuell utløser og en trykksatt deteksjonsslange som vil løse ut systemet automatisk når slangen smelter ved brann. Når slokkesystemet løser ut vil Guardex slokkemiddel bli spylt […]

Les mer