Prosjektering og montering

Prosjektering

Vi er sertifiserte Ansul og Pyrochem forhandlere som innebærer at vi kan prosjektere, montere og utføre service på de nevnte brannslokkesystemer.

Ved hjelp av informasjon/tegninger og beskrivelse, kan vi prosjektere komponentene til et slokkesystem, dimensjonere rør og beregne rørtraseer. På denne måten kan vi i mange tilfeller lage en fastpris for kunden. Dette gjør at kunde kan ha et forutsigbart kostnadsbilde.

Montering

Vi benytter sertifiserte og høyt kvalifiserte montører til alle installasjoner.

FDV dokumentasjon og as-built tegninger sendes i etterkant.